Politica de confidențialitate

SC REFRESH MARKETING SRL, cu sediul în Romania, sat.Dincani, nr.65, loc.Vedea, jud.Argeș (denumită în continuare “Refresh Marketing”), administrator al site-ului WEB OFFICE declară că toate datele cu caracter personal (denumite în continuare “datele”) sunt considerate ca strict confidențiale și sunt gestionate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și a liberei circulații a datelor și de abrogarea a Directivei 95/46/EC (GDPR).

Vă rugăm să verificați, de asemenea, Politica privind utilizarea cookies pentru mai multe informații despre modalitatea în care folosim modulele cookie pe acest site.

Datele cu caracter personal și prelucrarea acestora

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizata”); o persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator precum nume, un număr de identificare, localizare, un identificator online sau prin referire la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii de date cu caracter personal

In general, puteți folosi acest site fară a furniza nicio informație. Cu toate acestea, pentru a răspunde solicitărilor trimise de dumneavoastră prin formularul de contact disponibil pe site, anumite informații despre dumneavoastră vor fi necesare. În asemenea circumstanțe, colectăm urmatoarele tipuri de date: (i) nume și (ii) e-mail. Totodată, în cazul în care transmiteți mai multe informații personale prin câmpul “mesaj”, vom prelucra acele date, în funcție de cererea dumneavoastră.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

În primul rând, prelucrăm numele și adresa dumneavoastră de e-mail pentru a răspunde solicitării.

În al doilea rând, putem prelucra datele cu caracter personal în urmatoarele scopuri:

 • Pentru transmiterea unei oferte referitoare la serviciile noastre (în cazul în care solicitați o asemenea ofertă);
 • În situația în care avem consimțământul dumneavoastră expres;
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor și sistemelor noastre (incluzând acest site) în baza interesului nostru legitim derivat din libertatea afacerilor și al interesului de a ne îmbunătăți serviciile pentru succesul concurențial.


Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți

Nu vom transfera sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți, cu excepția cazului în care transferul este impus sau permis de lege, dacă este necesar pentru a răspunde oricărei solicitări din partea dumneavoastră. Cu toate acestea, vom transmite datele dumneavoastră către terțe părți atunci când acest transfer este bazat pe o obligație legală, interes legitim sau în situația în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil, către următoarele:

 • Autorități publice (ex. instanțe de judecată, poliție, etc.);
 • Furnizori de servicii angajați de noi în vederea sprijinirii acordării de servicii la cele mai înalte standarde (ex. furnizori de servicii IT, etc.).
 • Securitatea datelor cu caracter personal și perioada de retenție
  • Securitatea datelor personale

În vederea prevenirii accesului neautorizat sau al divulgării datelor, am instituit proceduri fizice, electronice și manageriale pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online.

WEB OFFICE se angajează să protejeze confidențialitatea informațiilor personale identificabile pe care le colectăm de la dumneavoastră ca urmare a utilizării site-ului.

WEB OFFICE a implementat standarde general acceptate de tehnologie și securitatea operațiunilor în vederea protejării informațiilor personale identificabile împotriva pierderii utilizării abuzive, alterării sau distrugerii acestora. Doar personalul autorizat WEB OFFICE are acces la informații personale identificabile, angajații și/sau colaboratorii având obligația de a trata informațiile ca fiind de natură confidențială. Fără a aduce atingere acestor măsuri de securitate, nu putem garanta că persoane neautorizate nu vor încerca să obțină acces la datele personale identificabile.

Mai mult, solicităm persoanelor împuternicite de noi să demonstreze conformitatea sistemelor lor cu prevederile GDPR.

 • Durata prelucrării

Prelucrăm și stocăm date cu caracter personal:

 • pe toată perioada necesară pentru a răspunde solicitării dumneavoastră trimise prin formularul de contact, dar nu mai mult de 3 luni de la soluționarea cererii;
 • pe toată perioada în care WEB OFFICE este obligată de lege;
 • pe toată perioada necesară realizării scopului colectării datelor;
 • în alte cazuri, prelucrarea datelor rezultă din scopul prelucrării astfel cum este prevăzut de lege.

În toate cazurile, nu vom prelucra sau stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă suplimentară dacă scopul a fost atins.

 • Drepturile persoanelor vizate
 • Dreptul de a fi informat – aveți dreptul de a fi informat la momentul la care datele sunt colectate. Această obligație nu depinde de o solicitare din partea dumneavoastră, fiind datoria noastră de a ne conforma obligației, indiferent dacă sunteți sau nu interesat de respectiva informație.
 • Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține din partea noastră, la cerere, informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, care vă vor fi comunicate dumneavoastră într-o manieră inteligibilă.
 • Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acuratețea datelor este esentială pentru noi în vederea asigurării unui înalt nivel de protecție a datelor.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – acest drept nu se aplică datelor cu caracter personal de care WEB OFFICE are nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale și/sau legale sau de a își proteja interesele legitime.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a restricționa temporar prelucrarea datelor de către noi. Puteți solicita restricționarea prelucrării atunci când:
 • contestați acuratețea datelor personale;
 • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării datelor și nu ștergerea acestora;
 • datele trebuie păstrate pentru exercitarea sau apararea pretențiilor legale;
 • o hotărâre este în curs de soluționare cu privire la interesul legitim al operatorului care prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a solicita portabilitatea datelor în situația în care datele furnizate către noi sunt prelucrate prin mijloace automate pe baza consimțământului sau atunci când prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate. Acest lucru înseamna că dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în situațiile în care prelucrarea datelor personale este întemeiata pe o prevedere legală, alta decât consimțământul sau un contract.
 • Dreptul de a formula obiecții – puteți invoca dreptul de a formula obiecții privind prelucrarea datelor cu caracter personal în baza temeiurilor legate de situația dumneavoastră particulară și în ceea ce privește prelucrarea datelor pentru scopuri de marketing direct.
 • Drepturi referitoare la luarea deciziilor și profilarea automată – deciziile automatizate sunt decizii luate utilizând date prelucrate doar prin mijloace automate fără intervenție umană. WEB OFFICE nu prelucrează date în această modalitate.
 • Date de contact

Dacă aveți intrebari, comentarii sau solicitări referitoare la aceasta Politică sau intenționați să vă exercitați drepturile anterior menționate, vă rugăm sa nu ezitați să ne contactați în pagina noastră de contact.

EMAG_Marketplace_2019
sameday-curier
easybox
seap
pictograma-sol
pictograma-sal
netopia-payment
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
AFLA MAI MULTE.